Tillgänglighet

För oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och som en naturlig del av våra upplevelser.  Vi jobbar kontinuerligt med att utvärdera och förbättra tillgängligheten hos oss. Hela vägen från ett första besök på vår webb till en upplevd konsert. Tveka inte att kontakta oss om du känner dig osäker inför ett besök. Vi finns här för att skapa den bästa upplevelsen för just dig!

För dig med nedsatt syn

Hos oss erbjuder vi ledsagning på plats och extra personlig service vid behov. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt underlättar det för oss om du hör av dig innan ditt planerade besök. 

För dig med nedsatt rörelseförmåga

I nära anslutning till konsertområdet finns en tillgänglighetsanpassad parkeringsplats. Därifrån är underlaget jämt för att underlätta att ta sig fram. Det finns även tillgänglighetsanpassad toalett på området och vi hjälper även till att förbereda ett bord på plats om du hör av dig innan ditt planerade besök.  

För dig med nedsatt kognitiv förmåga

På plats hos oss jobbar vi för att skapa tydliga gångstråk, lättbegriplig information och ett överblickbart område. Vid behov reserverar vi speciellt avsedda platser för dig som önskar sitta mer avskilt eller har behovet av att kunna gå ifrån. Kontakta oss gärna innan ditt planerade besök så kan vi hjälpa dig och försöka tillgodose just dina behov.

Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller funderingar!